5.21.2018

ερείπια / ruins

(σινική μελάνη και ακουαρέλα / indian ink and waterolour)

4.16.2018

4.03.2018

"Deux femmes"

(σινική μελάνη και ακουαρέλα / indian ink and watercolour)

10.28.2017

κοχύλια / shells

σινική μελάνη και ακουαρέλα / indian ink and watercolour

10.03.2017

"Αμυμώνη" / "Amymone"

(σινική μελάνη και ακουαρέλα / indian ink and watercolour)

ερείπια / ruins

(σινική μελάνη και ακουαρέλα / indian ink and waterolour)