3.01.2016

δέντρο / tree (προσχέδιο / draft)


No comments:

Post a Comment

Το μπάνιο / Bath

(ακουαρέλα / watercolours)